EVP | Bewijzen | Foto/video | Startpagina |

EVP Start | Media  | Historie | Theorieën | Methoden | Ervaringen | Audio | Literatuur | EVP Links |
 
 
Voorbeelden van paranormale stemmen

Hieronder een aantal voorbeelden van stemmen die ik in de loop der tijd heb opgenomen. Je kunt ze het beste met een koptelefoon beluisteren. Een aantal stemmen werd met een microfoon, al dan niet met een hulpbron, opgenomen. Een aantal  werd met behulp van een middengolfradio opgenomen. Helaas is de radiomethode niet de meest bewijskrachtige methode. Er bestaat altijd een risico dat je een flard van een reguliere radio-uitzending houdt voor iets bijzonders. Maar de kans dat een nieuwslezer je bij je naam noemt of reageert op je vraag of opmerking is gelukkig al weer een stuk kleiner. Je hebt echter al gauw bijgeluiden en soms hoor meerdere stemmen door elkaar heen. In het laatste geval is het de kunst om je gehoor te focussen. In een aantal gevallen is het gelukt om een stem door filtering wat naar voren te halen. Ik heb mijn eigen interpretaties erbij gezet. Ook de psychofoon werd bij een aantal opnamen ingezet.


Klik 
HIER
voor een aantal "klassieke" Jürgenson- en Raudivestemmen.
 

Het is moeilijk om de herkomst van de stemmen naar wetenschappelijke maatstaven te bewijzen. Is dit bewijs voor een leven na de dood? Hoe fascinerend ook het onstaan ervan, hoe adembenemend vaak de inhoud van de uitspraken en hoe indrukwekkend de soms optredende verschijnselen als synchroniciteit en precognitie: de wetenschap schiet er met grof geschut gaten in.

Aan de ene kant heeft dat te maken met het verschijnsel zelf. Het is de vraag of deze verschijnselen naar de huidige wetenschappelijke maatstaven überhaupt toetsbaar zijn.  Misschien moeten de criteria voor wat "bewijs" is wel worden bijgesteld.

   Jean de Meulder, Michel van Akkeren en Dorinda Slagter tijdens een meeting bij Hans Kennis  


Aan de andere kant bestaat er van wetenschappelijke zijde een onwil om dit fenomeen echt serieus te onderzoeken. Er is al decennia een zekere vooringenomenheid. Kritisch zijn mag (moet zelfs), maar een open en welwillende houding jegens onverklaarbare, op grote schaal optredende, maar grillige en daardoor lastig in een hokje te stoppen verschijnselen, siert de ware onderzoeker.

De sterkste bewijzen voor de echtheid van EVP zijn vaak erg subtiel. En treden het vaakst op bij mensen die belangrijk zijn voor elkaar (familie, vrienden, geliefden). Als je een bekende op straat groet en men zou aan je vragen of je kan bewijzen dat dat echt diegene was, is dat misschien best lastig. Je staat er ook niet bij stil. Je herkent iemand gewoon aan zijn uiterlijk en zijn doen en laten en er is interactie. Als de fysieke dimensie wegvalt na iemands overlijden, blijft er (via EVP) nog steeds interactie, maar door de muur die er nu tussen staat, worden de signalen waaraan je iemand kunt herkennen zwakker en subtieler. Bewijs wordt dus ook persoonlijker! En ook minder "hard" en verifieerbaar.

Soms ook, is wat je te horen krijgt zo vreemd, zo anderwereldlijk, dat elke "aardse" verklaring gewoon te kort schiet. Het lijkt er dan sterk op dat je rechtstreeks een kijkje gegund in een andere dimensie.

Ander bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van mededelingen, zoals in het onderzoek van Hans Kennis, is er ook. Objectief toetsbaar bewijs. Dat wat het dichtst aanligt tegen wat de gevestigde wetenschap graag wil. Dergelijke bewijsvoering vraagt intensief onderzoek en bijvoorbeeld de mogelijkheid om feiten te verifiëren. Samenwerking tussen diverse disciplines en overheden zou het onderzoek, naar mijn mening, naar een hoger plan tillen.

ik zal wat voorbeelden geven van experimenten van mezelf, waarbij de identiteit van de sprekers op grond van de inhoud van de mededelingen en vaak ook de manier waarop gesproken werd, kon worden vastgesteld. Ik ben er van overtuigd dat wanneer mensen met een wetenschappelijke achtergrond dergelijke ervaring zelf zouden hebben, in ieder geval de bereidheid om dit verder te onderzoeken zou toenemen.

In 1981 had ik nog niet van EVP gehoord. Eén van mijn beste vrienden kwam om het leven bij een auto-ongeval. Vanwege mijn radiohobby maakte ik regelmatig microfoonopnamen met een bandrecorder. Een maand na het ongeval maakte ik een opname en ontdekte daarop een stem die riep: "Hee Stam"! Ikzelf, maar ook anderen herkenden de stem van de overleden vriend. Ook was dit typisch de manier waarop hij mij altijd aansprak...mijn eerste kennismaking met EVP, geïnitieerd door een heftige gebeurtenis in mijn leven. Microfoonstem.

"Hee Stam !"

Pas wat later ben ik hier verder onderzoek naar gaan doen. Hij kwam toen nog een enkele malen door via de radiomethode.

"Hallo Stam"

Toen mijn vader was overleden, heb ik, vlak na de begrafenis ook enkele opnamen gemaakt. Ik vroeg onder meer wat hij van de muziek had gevonden die ik voor de begrafenis had uitgezocht. Het lijkt of hij eerst instructies krijgt van een andere stem (die lijkt te zeggen: "Effe testen"). Daarna komt mijn vader. Je kunt horen dat hij nog moet wennen aan zijn nieuwe situatie. En weer opnieuw moet leren praten. Hij zegt : "Muziek was erg goed" (radiostem).

"Even testen...muziek was erg goed"

Tijdens dezelfde opname had ik hem gevraagd waarom hij op de dag dat hij overleed nog gebeld had op een moment waarvan hij wist dat er niemand thuis was. Hij had het antwoordapparaat ingesproken. Ik vermoedde dat hij zijn einde onbewust aan had voelen komen en daardoor de drang had om mij te horen of zien. Hij las mijn gedachte en antwoordde: "Ik heb je nog gezien" (radiostem). De stem spreekt in een vreemd ritme. Probeer de vrouwenstem die er doorheen zit te negeren.

"Ik heb je nog gezien"

Dat hij een voorgevoel had van wat er zou gaan gebeuren blijkt vermoedelijk ook uit een opname die ik kort vóór zijn dood maakte. Het lijkt echt sterk op de stem van mijn vader die een bijna smekend verzoek doet. Het eerste deel is lastig te verstaan, maar eindigt op mama. Daarna komt : "Doe je het, Leon?" (radiostem). Door omstandigheden heb ik deze stem pas na zijn dood ontdekt en ik heb het altijd geïnterpreteerd als zijn verzoek om goed voor mijn moeder te zorgen als hij er niet meer zou zijn (een onnodig verzoek, dat spreekt vanzelf...)

"...doe je't, Leon?"

Later kwam hij weer door. Ik vroeg hem of hij een boodschap had voor mijn moeder. Hij antwoordde met een opmerking die zeer typerend was voor zijn manier van spreken: "Je leeft nog in fantastische culturen" (radiostem)

"Je leeft nog in fantastische culturen"

Ik was, toen ik thuis woonde, zendamateur. Soms was ik in het holst van de nacht bezig. Mijn vader maakte dan 's morgens soms de opmerking: "Ik heb je nog horen zenden vannacht". Na zijn overlijden krijg ik dezelfde opmerking door. Kennelijk beschouwde hij dit experiment ook als een uitzending.


"Ik heb je horen zenden"


Afscheid en wederhoren
 

Vorig jaar zomer overleed mijn schoonvader plotseling. Nog voor de begrafenis startte ik met een aantal opname-experimenten om in contact met hem te komen. Ik gebruikte daarbij de DNG methode (zie elders op deze site). De weken daarna is er een vrij intensief contact geweest, waarbij ik de indruk had dat ik daadwerkelijk met de persoonlijkheid van mijn schoonvader in contact stond. Dat kon ik afleiden uit opmerkingen die hij maakte. Zijn fysieke stem ontbrak, maar verder zou hij een aantal opmerkingen precies zo gemaakt hebben. Ook was er een paar keer sprake van een voorspelling die uitkwam. Daarnaast meldde hij een paar feiten over het fuctioneren van artsen in het ziekenhuis, met naam en toenaam. Om privacyredenen kunnen we die fragmenten niet op de site zetten.


Een paar dagen vóór de begrafenis kwam mijn schoonvader al door. Hij maakte de opmerking: "Het gaat regenen, de uitvaart aan het eind". Grammaticaal niet helemaal juist (hij was kennelijk hij nog zoekende in de nieuwe situatie), maar de woorden bleken wel (weer)profetische waarde te bezitten! Voor en tijdens de dienst en uitvaartplechtigheid was het prachtig weer en de zon scheen. Tegen het einde van de condoleanceplechtigheid begon het echter te regenen. Een voorspelling! Als gezegd: onderstaande fragmenten zijn allemaal met de "DNG-methode" opgenomen. Ze klinken daarom anders dan de stemmen hierboven, het zal even wennen zijn. De methode stelt ons wel in staat een langer en intensiever contact tot stand te brengen.

"Het gaat regenen, de uitvaart aan het eind"


Ook nog voor de begrafenis vroeg ik aan hem hoe hij zich voelde. Als antwoord kwam: "Een beetje veilig, dat ligt aan de antenne". Pas tijdens de begrafenis werd me duidelijk dat dit ook een voorspelling was geweest, of dat hij zich in ieder geval bewust was van de plek waar hij begraven zou worden: direct aan de voet van de radio- en televisietoren...ligt aan de antenne...Later vroeg ik of hij daar ook een huis had. Toen kwam als antwoord: "Met die huisantenne".

"Een beetje veilig, dat ligt aan de antenne"

"Met die huisantenne"

Mijn schoonvader was niet religieus en geloofde niet in een leven na de dood. Hij was ook in de eerste plaats een levensgenieter en hield zich daar niet mee bezig. Toen ik vroeg hoe hij het vond dat het leven toch doorgaat en of zijn inzichten veranderd waren, antwoordde hij veelbetekenend: "Je leven verlengen, daarginds kan't gebeuren".

"Je leven verlengen, daarginds kan't gebeuren"

Ik heb ook gevraagd hoe hij het overlijdensproces heeft ervaren. Dit verliep bij hem vrij onverwacht en vrij snel. Hij antwoordde: "Het gevoel viel weg, ik wilde naar buiten". Over zijn nieuwe, onwennige situatie zei hij verder het volgende: "Ik wilde eigenlijk hard gaan zweven joh, als een kleuter praten". Hij kan hiermee hebben bedoeld dat hij in plaats van van zijn vrijheid in de nieuwe situatie hij nu toch weer moest (leren) praten met ons, achterblijvers...Ook meldde hij: "Ik geloof niet in woorden die pijn doen" , geheel in het karakter dat hij als mens had. Daarna gaf hij aan: "Je wordt weer vrolijk van mij he?"

"Het gevoel viel weg, ik wilde naar buiten"

"Ik wilde eigenlijk hard gaan zweven joh, als een kleuter praten"

"Ik geloof niet in woorden die pijn doen"

"Je wordt weer vrolijk van mij he?"


Op een gegeven moment was het echt net alsof  ik met hem aan de telefoon zat. Hij was een erg prettig mens, maar kon af en toe wel direct zijn en ongezouten vertellen waar het op stond. Ik vroeg hem of hij kon bewijzen dat ik echt met hem aan het communiceren was. Het antwoord kon voor mij niet overtuigender zijn: Hij werd boos en zei: "Godverdomme, je bent al tijden in gesprek en dat is goed!" Wat nou bewijs....

"Godverdomme, je bent al tijden in gesprek en dat is goed!"

Hij was, zoals gezegd, een levensgenieter en bruinde zichzelf ook graag in de zon. Op mijn vraag of hij daar ook zon had, antwoorddde hij: "Je bruint niet meer, je blijft hier spierwit". Op mijn vraag hoe het er daar uitziet, antwoordde hij: "Ik zit hier in mijn eigen sfeer".

"Je bruint niet meer, je blijft hier spierwit"

"Ik zit hier in mijn eigen sfeer"

Ik vroeg ook of hij een boodschap had voor zijn kinderen. Hij maakte de volgende opmerking, bestemd voor zijn dochter: "Mariët, waar ben je, beetje vreemd met een geest". Op de dag dat zijn zoon een marathonfietstocht had gedaan voor het goede doel, zei hij: "Ik was mee gaan fietsen". Ook kwam door: "Hoi, dit is nog één keer papa". We waren op zijn verjaardag met zijn allen naar het graf geweest. Later die dag vroeg ik of hij erbij geweest was. Als antwoord kwam: "Mijn verjaardag vier ik ook niet meer".

"Mariët, waar ben je, beetje vreemd met een geest"

"Ik was mee gaan fietsen"

"Hoi, dit is nog één keer papa"

"Mijn verjaardag vier ik ook niet meer"

Zoals ik hierboven al heb aangegeven kun je van de meeste boodschappen zeggen dat ze zijn gedaan in de geest van de overledene. Er was herkenning door de nabestaanden en op basis van alle doorgekomen mededelingen kun je de conclusie trekken dat ik werkelijk met de overledene heb gecommuniceerd. Er was ook troost door de woorden. Ook een indicatie voor de impact en geloofwaardigheid van de mededelingen.

Dit artikel is tevens gepubliceerd als onderdeel van het hoofdstuk "Identiteitsbewijzen" van
www.evp-experiments.nl, de website door Hans Kennis en ondergetekende. In dit hoofdstuk wordt meer feitenmateriaal aangevoerd dat de herkomst van de stemmen en zo een leven na de dood kan onderbouwen. Het verdient aanbeveling ook dit hoofsduk te lezen.

Leon Stam, januari 2009

   
Voorbeelden van Jürgenson en Raudive
Raudive en Jürgenson zijn de twee iconen van het bandstemmenfenomeen.
Hieronder staan een aantal "klassieke" opnamen, mede waardoor het bandstemmenfenomeen in de jaren zestig en zeventig grote bekendheid verwierf.

 
"Bedenke, ich bin"
"Denk je eens in, ik besta!"
De stem van Margareta Petrautzki, die tijdens haar leven tegen Konstantin Raudive had verteld dat ze niet geloofde in een leven na de dood. Na haar dood vroeg Raudive hoe het met haar ging in het hierna- maals.

"Zenta"
Wederom een opname van Raudive. De overleden Margareta Petrautzki roept haar vroegere werkgever, Zenta Maurina, de levens- partner van Raudive.

"City ad Mortis"
Raudive-opname. Antwoord op de vraag waar de stemmen vandaan komen.
Voorbeeld van meertaligheid. Engels en Latijn: "dodenstad".

"Seelische land"
Raudive-opname. Antwoord op de vraag waar de stemmen vandaan komen. Duits:"Het land van de ziel".

"Teti, anrup"
Raudive-opname. Dr. Zimmerman spreekt tijdens een opname zijn overleden zoontje toe. Een kinderstem antwoordt in het Lets en Zweeds: " Vader, roep dan wat toe".

"Bei Haskill schlimm abgebrochen"
Een vriendin van Raudive, Clara Haskill had vlak voor haar dood door een val haar been ernstig gebroken. De stem zegt in het Duits : " Bij Haskill ernstig gebroken".

"So sind sie"
( Raudive ) Tijdens een opname merkt iemand op dat mensen niet in een leven na de dood geloven. Een stem merkt op in het Duits: "Zo zijn ze".

"Glaub'es, glaub es fest !"
Jürgenson had tijdens een opname een gesprek met twee redakteuren, waarvan er een zegt dat de conventionele denkbeelden moeten verdwijnen. Een stem reageert hier meteen op: " Geloof het, geloof het vast en zeker!"

"So kalt ist in dir - widerstand"
Een opname van Jürgenson. Bij de opname was iemand aanwezig die niets van de stemmen moest hebben en ze weg had gewenst. Een stem reageert hier in het Duits op: "Zo koud ben je van binnen - tegenstand".

 

 

Mijn eerste opnamen.....
 
"Ben aan de andere kant, het gaat niet meer"  Ik vroeg aan een pas overleden bekende of hij wat van zich wilde laten horen. Een halve seconde na mijn vraag kwam dit antwoord. Radio-opname met de SSB-methode.
 
"Inspector Raudive De vraag was:"Doctor Raudive are you there?", in een poging contact te maken met deze EVP-pionier. Deze opmerking kwam direct na mijn vraag. "Inspector Raudive (vertraagd)
 
"Hoort-ie ons praten?"  Psychofoonopname.
.
"Dood..ik..ben niet dood...ik leef" Een microfoonstem. Een van de vele mededelingen van deze strekking.
 
"Dierbaren, laat Bjorn het zelf celest doen"  Direct voorafgaand aan deze stem kwam een kort daarvoor verongelukte jongen door. Plotseling mengt deze stem zich in het gesprek en doet een verzoek tot de nabestaanden. Wat de stem precies bedoelt is niet helemaal duidelijk al lijkt de strekking van de mededeling, en dit is mijn persoonlijke interpretatie,  dat de jongen zelf zijn weg moet zien te vinden. De term "celest" ("celestial"= hemels) is heel opmerkelijk. Wie het boek "De Celestijnse Belofte" heeft gelezen zal er waarschijnlijk ook wat in herkennen (spirituele ontwikkeling). Uit dit en andere fragmenten van deze prachtige psychofoonopname van Jean de Meulder blijkt overigens dat meerdere entiteiten hem kennelijk hierbij helpen!
 
"Papa, ze zou bij de geesten kunnen zitten"
Psychofoonopname van Jean de Meulder en Leon Stam.
 
"Je bent een denker"  Microfoonopname.
 
"Het is net of je leeft" Psychofoonopname.
 
"Dubbel pijn" Dramatische kinderstem. Opname van Jean de Meulder.
 
"Wij zijn eerder dood dan jullie" Een opname met behulp van een SSB-ontvanger gemaakt. Ik heb hem ook een keer vertraagd waardoor bijvoorbeeld het woordje "zijn" beter verstaanbaar wordt. "Wij zijn eerder dood dan jullie (2 keer vertraagd)"
 
"Kan ik je de troost aanbieden?"  Microfoonopname met behulp van een waterbron.
 
"God, ik ben nou dood"  Ik moest meteen aan "The Sixth Sense" denken nadat ik deze stem had opgenomen. "They don't know they're dead". En aan het eind van de film komt hoofdpersoon Malcolm er eindelijk achter dat hij dood is. Deze stem lijkt van iemand te zijn waarbij dat besef ook langzaam doordringt, maar nog steeds in verwarring is.
 
"Winter..1732..ik ben..in de sneeuw"  Een (fluisterende) microfoonstem, opgenomen in een stille huiskamer op 5-2-03. Er pruttelde alleen een koffiezetapparaat in de keuken om voor basismateriaal te zorgen (nee, zonder dollen, kijk maar eens op www.coffeepotghost.com en verbaas uzelf). De microfoon stond vrij hard, dus ik heb wat ruis weg moeten filteren. Naar de inhoudelijke betekenis kan ik slechts gissen. Laatste gedachten van iemand die zijn einde vond in de sneeuw ?
 
"God maakt leven, denk goed na" Een psychofoonstem. Mededelingen over een scheppende kracht komen regelmatig voor.
 
"Zo komt u bij de levensbron" Psychofoonstem, opgenomen door Jean de Meulder. Een of meerdere stemmen zingen ritmisch. Kennelijk wil men duidelijk maken dat we de kern van de zaak aan het naderen zijn.
 
"Papa, papa, wij hebben contact"  Hartverscheurend. Opname van Jean de Meulder.
 
"Jongen...hier...hier zijn de doden"    Psychofoonopname van Jean de Meulder.
 
"Ik heb het goed hier"  "SSB"-opname..
 
"Hier was Konstant...(Raudive)" Ook ik heb geprobeerd contact te maken met bandstemmen-pionier Konstantin Raudive, die al bij een aantal onderzoekers schijnt te zijn doorgekomen via het zogenoemde Timestream-station. Naar verluidt is dit een heus communicatiecentrum aan Gene Zijde. Reeds overgegane, en bij leven al op dit gebied actieve, wetenschappers als Edison en Raudive zouden van hieruit proberen een brug te slaan naar onze werkelijkheid.  De stem is vrij zwak en om "Raudive" er uit te kunnen halen moet je helemaal alle zeilen bijzetten. Ook heeft hij niet de typische "Raudive-klank" die je hier en daar op internet tegenkomt. Een keer vertraagd lijkt "Raudive" er iets duidelijker uit te springen:  "Hier was Konstant...(Raudive)"-vertraagd
 
"Timestream denkt met je mee"  Microfoonstem. Ik vroeg aan "Timestream station" ( zie hierboven) of zij wilden helpen de communicatie te verbeteren. Prompt kwam deze reaktie.
 
"We gaan met de trein, want het is koud als ik terugkom" Soms duurt het geruime tijd voordat je de betekenis van een mededeling kan doorgronden. Bij deze ben ik er nog steeds niet uit.
 
"De doden helpen het leven"   Een bevestiging van wat velen reeds vermoeden (of weten).
 
"Zullen we doorgaan? Ook wij zijn op zoek naar een verklaring, het leven gaat door....het leven gaat verder"   De gestelde vraag was simpelweg :"Gaat het leven door?" In het antwoord wordt "doorgaan" op twee manieren uitgelegd. Het is net of hier contact is met wezens die er ook nog niet helemaal uit zijn. Dolende zielen ?  Wellicht is dit een praktijkvoorbeeld van Sheldrake's morfische resonantie. Zie toelichting.
 
"Jullie houden de doden gevangen"   Gevangen waarin ? In een lichaam misschien ?
 
"Het is goed Leon"  Een vreemd gezang gaat plotseling over in een aan mij gerichte mededeling.
 
"In een vernietigingskamp is hij klaar voor de droom"   Ik kan me hier wel wat bij voorstellen. De droom als metafoor voor een leven hierna ?
 
"Hallo, Leon....ga je ons weer versterken?"  Een stem groet mij en stelt een retorische vraag.
 
"Doodgaan is een reflex"   Hier kun je goed horen hoe diverse voorhanden zijnde signalen worden gebruikt om een zin te formeren en dat dat soms de grootst mogelijke moeite kost.
 
"Radio kent ge allemael"  Reaktie op mijn vraag of radio een geschikt medium is om contact te maken. De stem lijkt hiermee te willen zeggen dat je hiervoor geen bijzondere gaven hoeft te hebben. Alleen een radio.
 
"4 december zien we hem weer"  Ik zat op een gegeven moment een bandje af te luisteren wat ik een half jaar daarvoor, in juni, had opgenomen. Ik ontdekte nu pas deze stem, die me eerder niet was opgevallen. En het mooiste: het was nu inderdaad 4 december.
 
"Ja, we zijn nog waardige mensen"  Deze stem reageert op mijn vraag of zij nog een persoonlijkheid bezitten.
 
"Dit verstaan we"  Antwoord direct na mijn vraag ( u raadt het al ) : "Kunnen jullie mij verstaan?".
 
"We zijn in de gloria"  Let op het zangerige karakter van de stem. De vraag was:"Waar zijn jullie?" Gloria zou in dit verband als een soort hemelse toestand kunnen worden opgevat.
 
"Praten door façaden"  Facade zou een metafoor kunnen zijn voor de barrière die staat tussen onze werkelijkheid en de transcedente van waaruit zij opereren ?
 
"Willen jullie contact?" Kennelijk heeft men aan die kant ook behoefte aan een bevestiging.
 
"Wij doden hebben je nodig"  Vermoedelijk wordt hier bedoeld dat zij energie van de onderzoeker nodig hebben om zich te kunnen manifesteren.
© 2000-2011 Leon Stam