EVP | Bewijzen | Foto/video | Startpagina |  

EVP Start | Media  | Historie | Theorieën | Methoden | Ervaringen | Audio | Literatuur | EVP Links |
 
  Electronic Voice Phenomenon (bandstemmen)

In wezen is het "communiceren met de voorvaderen" al zo oud als de mensheid zelf. Het is een onderdeel van de menselijke natuur. Vroeger was er veel meer ruimte om met andere "bewustzijnsgebieden" te communiceren. Het maakte onderdeel uit van het dagelijks leven en men "werkte samen met de geesten". Het leven was een stuk overzichtelijker dan in onze moderne westerse samenleving. Sjamanen (spirituele specialisten, soms ook wel eens "medicijnmannen" genoemd) verspreid over de hele wereld werken nog steeds op de manier van vroeger.

Wij richten ons erg op de materie, we geloven alleen wat we kunnen zien en we worden daarin aangestuurd door de empirische wetenschap. Die schrijft nu eenmaal voor wat wel waar is en wat niet. En die bepaalt wat het waard is om onderzocht te worden. Een fenomeen als EVP is dat kennelijk nog steeds niet. Om er van af te zijn wordt keer op keer het bestaan ervan gewoon ontkend. Terwijl dat station al talloze malen is gepasseerd.

Ik ben er van overtuigd dat veel nu nog onverklaarbare fenomenen, waaronder EVP/ transcommunicatie, in de toekomst gewoon onderdeel zijn van ons dagelijks doen en denken. Er is een verschuiving aan de gang. Nieuwe inzichten worden langzaam gemeengoed. Onverklaarbare verschijnselen worden steeds een beetje minder onwaarschijnlijk. Kijk eens naar films als "What the bleep do we know" en "Staya Erusa". Grenswetenschap wordt dat nu nog genoemd.

Ons hoofd zit vol met al dan niet ingeprente opvattingen, overtuigingen en vooroordelen die ons erg ver van onze natuur hebben afgedreven. We nemen niet zomaar iets voor zoete koek aan. Opmerkelijk is het dan toch dat we wel met miljoenen tegelijk in vertelsels uit een boek geloven en elkaar er ook nog eens voor naar het leven staan.

Je zou misschien kunnen zeggen dat EVP een eerste poging is om ons door middel van, nota bene, de door onszelf ontwikkelde techniek weer wat dichter bij onze spirituele natuur te brengen.

Als ik al mijn ervaringen op een rijtje zet, zitten er een aantal opnamen en andere gebeurtenissen tussen die wel heel sterk wijzen in de richting van een voortbestaan na de dood. Maar hoe overtuigd je op een gegeven moment zelf ook bent, een overtuigend wetenschappelijk bewijs naar huidige maatstaven is daarmee nog steeds niet geleverd.
Maar kunnen deze zaken wel volgens wetenschappelijke normen worden bewezen?

Het bestaan van de stemmen wel. Dat is al meerdere malen onder "gecontroleerde laboratorium-omstandigheden" vastgesteld.
Alleen: waar komen ze vandaan? Het lijkt duidelijk, ze zeggen het toch immers vaak zelf..?
Maar om daar (wetenschappelijk) zeker van te zijn zou je eerst de mogelijke alternatieve oorzaken moeten onderzoeken om ze te kunnen uitsluiten. Bijvoorbeeld nog onbekende hersenfuncties die dit misschien zouden kunnen veroorzaken? Psychokinese?
Dat soort onderzoeken zijn er wel, maar niet of onvoldoende in relatie tot EVP. Er wordt te weinig "holistisch" onderzoek gedaan. Te weinig naar verbanden gezocht. Te weinig samengewerkt ook.

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. De uitvinding en ontwikkeling van met name radio, televisie, grammofoon, bandrecorder en computer zijn voor ons verhaal van belang. Pioniers op dit gebied, zoals Marconi en Edison, speelden in de begintijd al met de gedachte een apparaat te ontwikkelen waarmee contact kon worden gelegd met Gene Zijde. In de eerste helft van de twintigste eeuw werden al vreemde verschijnselen gerapporteerd, zoals onverklaarbare stemmen op een grammofoon en radiosignalen van onbekende herkomst. Maar pas in de jaren vijftig was de techniek kennelijk zo ver doorontwikkeld, dat er behoorlijk onderzoek naar kon worden gedaan.
 
George Hunt Williamson constateerde al onverklaarbare stemmen op geluidsbanden, Raymond Bayless was,voor zover ik weet, echter de eerste die er onderzoek naar deed, maar trad er verder niet mee in dialoog. Wereldwijde aandacht kreeg het fenomeen pas nadat de Zweed Friedrich Jurgenson in 1959 onder meer de stem van zijn overleden moeder hoorde nadat hij in zijn tuin vogelgeluiden aan het opnemen was geweest en de geluidsband naderhand afluisterde. Jurgenson was eigenlijk de eerste die daadwerkelijk met de stemmen communiceerde en de conclusie trok dat hij contact had met overledenen. Hij maakte zijn bevindingen wereldkundig in een aantal boeken.. Via Jurgenson raakte ook de in Duitsland woonachtige Let Konstantin Raudive zo in de ban van het stemmenfenomeen. (later het ”electronic voice phenomenon” –EVP- genoemd), dat hij er de rest van zijn leven aan heeft gewijd.   George Hunt Williamson
Net als Jurgenson kwam hij op basis van zijn onderzoek tot de slotsom dat het hier om stemmen van overledenen ging. Hij publiceerde zijn bevindingen in zijn boek “Breakthrough” en was daarmee wereldnieuws.
In de daaropvolgende jaren hebben tal van mensen in vele landen het onderzoek voortgezet. Vaak individueel, maar er werden ook verenigingen opgericht, zoals de VTF in Duitsland en INIT in de VS. Er werden ook speciaal voor dit doel apparaten geconstrueerd, zoals de Psychofoon van Franz Seidl en de Spiricom van George Meek.

In Nederland is vanaf het midden van de jaren zeventig ook veel onderzoek gedaan naar het bandstemmenfenomeen door onder meer ir. Martin van Geelkerken, dr. Anita Laverman, Nel Noordzij, Hans Kennis (vertaalde het Raudive-boek "Breakthrough"), en Branton de Geus. De laatste heeft een groot aantal nabestaanden geholpen hun verdriet te verwerken, waarbij het horen van de stem van hun overleden naaste duidelijk een therapeutische werking had / zie fragment (Windows Media video, plm 385 KB). De beoogde wetenschappelijke doorbraak bleef, net als in de rest van de wereld, echter uit en de (publieke) belangstelling voor het fenomeen zakte weer weg. Het radioprogramma "Het Zwarte Gat" besteedde begin jaren tachtig nog wel regelmatig aandacht aan het stemmenfenomeen. Klik hier om een aantal fragmenten te beluisteren van uitzendingen over dit onderwerp.

De informatie die in de loop der tijd is ontvangen, varieert van “Hallo, ik heb het goed hier” tot uiterst complexe en moeilijk te bevatten beschrijvingen over hoe deze processen werken en hoe de kosmos in elkaar zit. Er zouden ook aan gene zijde groepen wetenschappers werken aan het verbeteren van de onderlinge communicatie. Een voorbeeld hiervan is de zogeheten “Tijdstroom (Timestream) –groep”. De communicaties verlopen overigens al lang niet meer uitsluitend via auditief contact. Sinds de jaren zeventig worden ook televisiebeelden ontvangen van paranormale herkomst. Het was overigens vooraf al door de stemmen aangekondigd dat dit zou gaan gebeuren. Ook via computers komen regelmatig paranormale boodschappen door.

Sommige contacten duiden op contact met een parallelle wereld of het verleden dan wel de toekomst. De Engelse leraar Ken Webster had lange tijd een tweeweg-contact via de computer met iemand die vertelde Thomas Harden te heten, in 1546 te leven en in hetzelfde huis als Webster te wonen. Harden maakte contact via een "lichtkast" die weer bij hem was achtergelaten door iemand die zei uit het jaar 2109 te komen en een quantum-tijdsexperiment uitvoerde. Het bestaan van Harden kon overigens worden geverifieerd aan de hand van oude documenten. De boodschappen die hij doorgaf bevatten veel historische informatie die Webster niet kon weten. Een en ander staat beschreven in Webster's boek : "The Vertical Plane".

Instrumentele transcommunicatie is de verzamelnaam voor dit soort verschijnselen, waarbij sprake is van contact met andere zijnsgebieden door middel van technische apparatuur. Meestal is dit auditief (transaudio) of visueel (transvideo).

Ik krijg regelmatig reakties, zoals hieronder. Daarom zet ik deze, vergezeld van mijn antwoord online in de hoop wat extra duidelijkheid over dit fenomeen te verschaffen.

"Is het niet heel naďef om te geloven dat deze 'stemmen', de stemmen van doden zijn? Of dat zij via telekinese opgewekt zijn? Als je rationeel na zou denken, zou je, naar mijn mening, tot een veel logischer uitleg komen. Het is hoogstwaarschijnlijk puur toeval. Zelf noem je het als vissen, daar ben ik het mee eens. Als je maar genoeg luistert en wegfiltert onstaat er altijd wel iets wat op een stem lijkt. Dat is hetzelfde als bij de 'computer-methode'. Je hebt zoveel variabelen die je kunt beďnvloeden, zodat er elke keer iets unieks onstaat. En zoals zoveel voorspellingen, begrijp je de uitleg pas achteraf. Net zoals, naar mijn mening, horoscopen werken. Alles wat daarin gezegd wordt, kan op een of andere manier wel gespiegeld worden aan je echte leven. Net zoals dat de antwoorden van de 'stemmen' gespiegeld kunnen worden aan de vragen. Al met al, vind ik het een vaag 'fenomeen', maar heb er desondanks respect voor dat je dit zeer professioneel aanpakt en alle facetten onderzoekt."


Het is inderdaad naďef om dat zomaar te geloven. En dat doe ik dan ook niet.Om te beginnen heeft de gereputeerde parapsycholoog prof Bender het wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van dit fenomeen al in de jaren zeventig geleverd. Ook prof. Tenhaeff, die het Para-psychologisch Instituut in Utrecht oprichtte, heeft het existentiële bewijs voor dit fenomeen geacctepteerd, al heeft hij nooit een conclusie getrokken over de herkomst. Normaal gesproken wordt wetenschappelijk onderzoek op basis van dit soort bevindingen verder uitgebouwd, maar er zijn sindsdien kennelijk geen "echte" wetenschappers geweest die het aandurfden dit tedoen. Je ligt er namelijk zo uit bij je collega's. Vergeet ook niet dat de ontdekkers/pioniers van het fenomeen, Friedrich Jurgenson en Dr. Konstantin Raudive zelf ook niet de minsten waren. Die hebben echt hun reputatie niet op het spel gezet voor iets waar ze niet voor 100% van overtuigd waren.

Omdat de wetenschap het nog steeds niet in een hokje heeft kunnen plaatsen worden dit soort dingen kennelijk steeds vergeten en men blijft het bestaan van het fenomeen in twijfel trekken, terwijl dit in feite al een gepasseerd station is. Gevolg hiervan is ook dat de ratio bij het beluisteren van deze stemmen lelijk in de weg zit. Het is inderdaad zo dat als je iets graag wilt horen je dat soms ook gaat horen. Maar hetzelfde verschijnsel werkt ook andersom: als je verstand je vertelt dat je iets niet mag horen of zien omdat het niet bestaat, dan blokkeert dat evengoed een objectieve waarneming. Onderzoek naar dit fenomeen is dan ook een kwestie van lange adem en duizenden mensen over de hele wereld houden zich ermee bezig, zoek er maar eens naar bij Google. Ik vind ook wel dat je altijd kritisch moet blijven in je onderzoek.

Je kunt je dus ook eigenlijk ook geen gefundeerde opinie vormen door op een website vluchtig een paar geluidsfragmenten te beluisteren. En daar heb ik deze website ook niet voor gemaakt. Mijn hoogste doel is mensen tot nadenken aan te zetten, niet ze te overtuigen. Je kunt, zoals ik ook al op de site aangeef, vooralsnog alleen jezelf overtuigen. Ik weet echt zeker dat je, als je je er voor open stelt en je er zelf (net als ik) langere tijd mee bezighoudt je tot andere conclusies komt. Maar dat moet je (ik spreek in het algemeen) willen en ik wil zeker niemand pushen. Mensen moeten maar voor zichzelf uitmaken of ze er wat mee willen.

Het is misschien een beetje flauw, maar de voor mijzelf overtuigendste voorbeelden van stemmen die wijzen op het bestaan van voor ons niet waarneembare dimensies, ja zelfs misschien een voortbestaan na onze dood, staan niet op de site omdat ze gewoon te persoonlijk zijn. Nog even over dat "net zolang filteren tot je wat gaat horen" : de meeste stemmen op de site zijn niet of nauwelijks gefilterd, meestal wat storende hoge frequenties/ruis eruit. Daar waar ik wat meer heb gefilterd, hoor ik zelf ook in het ongefilterde origineel gewoon de stem meestal duidelijk, maar ik heb een aantal proefpersonen wat gefilterde versies laten horen en als het grootste deel de gefilterde versie beter kon horen, heb ik die gebruikt.© 2000-2008 Leon Stam

web site analytic