EVP | Bewijzen | Foto/video | Startpagina |  
  De wetenschap van het onbekende  
De mens is een communicatief wezen. Wij communiceren met elkaar en met dat gedeelte van de waarneembare wereld om ons heen waarvan we weten dat we er mee kunnen communiceren. Vaak maken we gebruik van onze eigen uitvindingen zoals radio, draadloze telecommunicatie en internet om die communicatie te vergemakkelijken. De wereld om ons heen is dan ook doorspekt van signalen. En de techniek helpt ons om de juiste signalen er uit te pikken. En zo lijken we over alles controle te hebben.

Maar diezelfde techniek heeft de afgelopen jaren ook zaken aan het licht gebracht die we niet zo goed of helemaal niet konden verklaren. Zo worden al een jaar of vijftig raadselachtige stemmen waargenomen bij geluidsopnamen. Dit verschijnsel is bekend geworden als Electronic Voice Phenomenon (EVP) en de algemene opvatting is dat de stemmen afkomstig zijn van overledenen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat deze verklaring tenminste in een aantal gevallen niet uit de lucht gegrepen is en een plausibele lijkt te zijn. Op de pagina's over EVP ga ik daar dieper op in.
Zie ook het nieuwe artikel:Wanneer is bewijs genoeg bewijs..?
 

Kennelijk gaat er dus een enorme hoeveelheid signalen aan ons voorbij. We nemen meestal de dingen waar die we verwachten en in ons wereldbeeld passen. De techniek is hier mede debet aan. Het wordt ons allemaal zo makkelijk gemaakt, we hoeven voor de meeste dingen maar weinig moeite meer te doen.
Maar als we beter zouden kijken en luisteren, zouden we ontdekken dat wat we waarnemen maar het topje van de ijsberg is. Er lijken werelden, dimensies te bestaan waar we ons niet van bewust zijn. Toch bestaan ze in onze eigen overleveringen, verhalen en (religieuze) overtuigingen wel.

De paradox is dat de eerder genoemde techniek, gemaakt om de mens te dienen en diens leven- meestal in materiŽle zin- te vergemakkelijken, die verborgen dimensies weer kan blootleggen. We maken bijvoorbeeld met zijn allen sinds een jaar of vijf miljarden digitale foto's. Van elkaar, maar ook van de wereld om ons heen en de natuur. En als we nou eens de tijd zouden nemen dŠŠr goed naar te kijken, zouden onze ogen uit ons hoofd rollen van verbazing.  Ik ben daar in 2003 op gestuit en door gefascineerd geraakt.

De foto hierboven is een voorbeeld. De meeste mensen zien een man die wat angstig kijkt. Het gezicht zat verborgen in een foto die ik had gemaakt van een steentje in het water, in de branding. Je kijkt er, normaal gesproken, zo overheen. Hij was helemaal geÔntegreerd in de omgeving.
Zie voor een beter begrip het filmpje waarbij ik vanuit de originele foto inzoom (WMV- bestand)

"Ja", hoor ik u zeggen, "maar wat moet ik er mee?". Die vraag is nog lastig te beantwoorden, zo ik dat al zou willen. Even de feiten op een rijtje: door middel van moderne technologie (audio, video, foto en computerapparatuur) kunnen beelden en geluiden (stemmen) worden opgevangen waarvan we niet kunnen verklaren hoe ze zijn ontstaan. Daarbij lijkt er, zeker in het geval van de stemmen, veelvuldig sprake van een poging tot communicatie. Er is interactie wanneer men met de stemmen in dialoog treedt! Dit is door een ieder zelf te toetsen. En zo'n dialoog kan misschien wel leiden tot een antwoord op (levens) vragen waar we al sinds mensenheugenis mee rondlopen!

Door de subjectieve waarneming en de grilligheid waarmee het fenomeen zich manifesteert is het nog lastig hiervan een sluitend wetenschappelijk bewijs te verkrijgen. Daarbij blijft het een controversieel onderwerp. In de jaren 70 is het verschijnsel EVP als zodanig wel door wetenschappers als "echt" aangemerkt. Om bovengenoemde redenen is het door de wetenschap echter nooit echt opgepakt en wordt het tegenwoordig soms zelfs op onwetenschappelijke wijze als onzin afgedaan.

Ook bij het gezicht op de foto hierboven lijkt sprake van een poging tot communicatie. Los van de vraag hoe het kan: zou het water misschien een geheugen kunnen hebben, is het een een herinnering aan een gebeurtenis die is blijven hangen? Of fungeert het misschien als medium? Wat voor invloed heb ik er zelf op gehad? Ik hou het even op een samenloop van factoren die er voor heeft gezorgd dat deze gebeurtenis precies op dat moment plaatsvond. Het lijkt echter een bewuste poging om in contact met ons te komen. Door de wijze waarop dit  verschijnsel zich manifesteert noemen we het instrumentele transcommunicatie. Communicatie met voor ons niet waarneembare vormen van bewustzijn, de "subtiele wereld", mogelijk gemaakt door onze eigen technologie!

©2000-2009 Leon Stam
 


Electronic Voice Phenomenon (EVP)
 


 

 

Dit fenomeen kennen we in Nederland en BelgiŽ onder de naam "bandstemmen", zo genoemd omdat de eerste onverklaarbare stemmen werden vastgelegd door de eerste generatie spoelenrecorders. Op geluidsband dus.

Inmiddels is het aantal opnamemethoden en informatie-dragers enorm uitgebreid. Ook op harde schijven van computers, flashgeheugen en minidiscs worden dit soort stemmen geconstateerd. Men gaat er doorgaans van uit dat de doden op deze manier met ons proberen te communiceren.

Het heeft er inderdaad alle schijn van, maar er lijkt soms meer aan vast te zitten. Je wordt gemakkelijk op het verkeerde been gezet. Zo'n 15 jaar onderzoek op dit gebied hebben me geleerd dat je hier nooit mee klaar bent.
Mijn bevindingen kunt u hier lezen.

Zie ook de nieuwe en zeer volledige EVP-website van
Hans Kennis en ondergetekende. Op de site van
Jean de Meulder
vindt u o.a. een bouwbeschrijving van een door hemzelf gemodificeerde psychofoon en ook de documentaire over EVP met oa Jean en Hans Kennis.
 


 
  EVP als bewijs
Wanneer is bewijs genoeg bewijs...? En bewijs waarvan?

Het is moeilijk om de herkomst van de stemmen naar wetenschappelijke maatstaven te bewijzen. Is dit bewijs voor een leven na de dood?

Hoe fascinerend ook het onstaan ervan, hoe adembenemend vaak de inhoud van de uitspraken en hoe indrukwekkend de soms optredende verschijnselen als synchroniciteit en precognitie: de wetenschap schiet er met grof geschut gaten in.

Aan de ene kant heeft dat te maken met het verschijnsel zelf. Het is de vraag of deze verschijnselen naar de huidige wetenschappelijke maatstaven Łberhaupt toetsbaar zijn.  Misschien moeten de criteria voor wat "bewijs" is wel worden bijgesteld. Lees verder en beluister de voorbeelden
  

Experiment op Utah Beach

Ik had eigenlijk nog nooit experimenten op lokatie uitgevoerd. het meeste onderzoek op EVP-gebied vond thuis plaats. Toch kan EVP een interessant middel zijn om te onderzoeken of op bepaalde plaatsen energieŽn zijn blijven hangen.
De geallieerde landingsstranden in NormandiŽ zijn van die plaatsen waarvan je zou verwachten dat er zoiets aan de hand zou zijn. Tijdens een verblijf in de buurt van Ste Marie du Mont heb ik een aantal opnamen gemaakt op Utah Beach, waar op 6 juni 1944 de strijd om de vrijheid zoals we die nu kennen is begonnen.

Lees hier verder of dit onderzoekje wat heeft opgeleverd.

 

Het andere gezicht van de Natuur
 

De planeet Aarde is een intelligent systeem.
En is heel anders dan wij. Ze heeft er zo'n 5 miljard jaar over gedaan om een langzaam werkende geest te creŽren die wordt gevormd door haar oceanen, rivieren, regenwouden en gletsjers.

En zij wordt zich bewust van ons. De oude wijze dromende planeet vraagt zich af waarom haar dromen zo worden verstoord en waarom alles zo uit balans is. En zij geeft daarbij signalen af. Zij kan ook werkelijk een communicatie-kanaal openzetten met een ieder van ons.

Als we ons van onze kant ook maar openstellen en (anders) naar de natuur luisteren, kijken en op haar proberen af te stemmen.
Enige tijd geleden heb ik ontdekt dat je met onze moderne elektronische hulpmiddelen ook signalen van de natuur kunt opvangen. En kennelijk ook met haar kunt communiceren.
 
 
  Ik maak natuurfoto's waarop een grote verscheidenheid aan onverklaarbare zaken voorkomt. Heel bizar. Aanwezigheden - onzichtbaar voor het blote oog, maar vaak vrij duidelijk te zien op de foto's. En soms moet je ook je vooroordelen  uitschakelen en er net even anders naar kijken. Het lijken soms ook boodschappen. In een taal die we kennelijk niet (meer?) spreken.
 
 
  De laatste tijd krijg ik daarbij ook vaak beelden door die op een of andere manier aan de Indiaanse cultuur refereren. Met name de indianen in Noord-Amerika stonden dicht bij de natuur en probeerden met haar in harmonie te leven.

Het lijkt er sterk op dat iets van deze sterke onderlinge verbondenheid, perfecte afstemming en wederzijds respect naar onze tijd door-resoneert. Misschien dat je het kunt vergelijken met onze eigen goede herinneringen aan iets die blijven hangen en steeds terugkomen. Of de natuur wordt gebruikt om boodschappen van dergelijke strekking door te geven.

Het interpreteren van dit soort beelden is echter best lastig en behoorlijk subjectief.  Afgaan op je intuÔtieve gevoel is een manier, maar ik maak  regelmatig gebruik van technische hulpmiddelen.

Ik maakte naar aanleiding van het beeld hierboven bijvoorbeeld een EVP-opname en vroeg hoe ik eea diende te interpreteren. Een fluisterachtige stem reageert (je moet waarschijnlijk wel wennen aan het timbre) en zegt ineens letterlijk: "laten we teruggaan naar de eerste levensvormen" .

Ik denk niet dat er van ons verwacht wordt dat we weer als eencelligen door het leven gaan, maar meer dat we eens nadenken over hoe we als mensen in onze begintijd ook al weer leefden: waarschijnlijk zo ongeveer als de indianen dat tot een eeuw of twee geleden nog deden. Het is ongetwijfeld  een illusie te denken dat de mens nog naar dat stadium terugkan. Maar we zouden een beginnetje kunnen maken met het hervinden van  
basiswaarden als dankbaarheid en respect voor onze habitat. En kunnen proberen onze manier van leven meer aan haar aan te passen in plaats van andersom.  Wellicht zijn de consequenties voor ons als we dat niet doen? Ik hou me hier nu een paar jaar mee bezig en kom op basis van mijn ervaringen tot nu toe voorzichtig tot de conclusie dat de natuur, de aarde op deze wijze boodschappen aan ons door probeert
te geven. In een taal die we als mensen niet meer spreken. Soms lijken het ook net een soort waarschuwingen te zijn.

En misschien wel een poging ons te helpen met het herstellen van het contact met de natuur en weer tot een meer harmonieuze situatie te komen.

Zie ook www.differentnature.com
 
     
 


De boodschap van water
 

De experimenten van de Japanner Masaru Emoto zijn machtig interessant. Ook in de grensverleggende film  "What the bleep do we know"  werd zijn werk belicht. Wat hij op microscopisch niveau wetenschappelijk heeft vastgesteld, namelijk dat de vorm van waterkristallen beÔnvloed wordt door gedachten, emoties en intenties betekent nogal wat voor onze ideeŽn over hoe de wereld en het leven in elkaar zitten.
Kijk op de website van Dr Emoto.

Water als informatiedrager, medium of als bezield en ontvankelijk systeem. Ik ben de afgelopen tijd met vergelijkbare verschijnselen in aanraking gekomen, maar dan op een niveau waarbij zaken in principe voor een ieder zichtbaar worden. Een aantal van de foto's op deze website zijn met behulp van water tot stand gekomen.

Hoewel ik het allemaal nog niet "wetenschappelijk" kan onderbouwen, lijkt het er op dat water niet alleen een soort geheugen heeft, maar ook als medium kan fungeren, een poort opent naar andere werelden. Niet ťťn, maar vele, nog onbekende, manieren van zijn spiegelen zich in water.
Water maakt de vertaalslag. Vaak op een subtiele manier die je maar al te snel over het hoofd ziet, maar onmiskenbaar aanwezig.

Het is ook eigenlijk niet zo vreemd. Water is de basis, de kern van ons fysieke bestaan. Het dringt letterlijk overal in door en het vindt altijd zijn weg. Ook op metafysisch gebied lijkt het een rol van betekenis te spelen.
 

 
Watersculptuur !

De foto hiernaast deed iemand denken aan een TV commercial van een alcoholhoudende drank die hij op TV zag. Zou zomaar kunnen, ware het niet dat ik de foto zelf heb gemaakt.

Zoals in het artikel hierboven beschreven, water heeft bijzondere eigenschappen die we nog niet kunnen begrijpen.

Eťn daarvan is kennelijk het vermogen om zich te vormen naar de wil of intentie van een sturende kracht. Wat die kracht in dit geval is geweest, is me nog niet duidelijk.

Ik gooide een kluit in het water en nam van de impact een foto. Ik zou hier dus zelf een rol bij kunnen hebben gespeeld. Al was dat zeker geen bewuste.

De vraag is dus: heb ik zelf het vermogen om deze water-sculptuur te maken? Of is het een ter plekke aanwezig krachtveld wat hiervoor heeft gezorgd?

Of is het een "geest" die zich op deze wijze heeft gemanifesteerd? Of misschien wel een natuurwezen?

 
 
 
Of houdt de natuur ONS een spiegel voor door middel van water? Als ik weet hoe het zit, deel ik het met u. Dit is trouwens geen op zichzelf staand voorbeeld. Ik heb inmiddels tientallen van dit soort foto's en heb inmiddels een hele studie gemaakt van deze vorm van instrumentele transcommunicatie,  want zo wil ik het voorlopig toch maar "rubriceren". Binnenkort meer over deze toch wel vreemde hobby van me.

 
 

Transvideo-experimenten
 

 
 
Ook via televisie worden al tientallen jaren paranormale stemmen ontvangen. Maar ook beelden. Dit fenomeen heeft de benaming transvideo meegekregen. Heel vaak gaat het dan om (gezichten van) mensen of tafereeltjes. Onderzoekers gaan er vaak van uit dat het om afbeeldingen van overleden mensen gaat. Sterker nog: dat de geest van de overledene op deze manier rechtstreeks communiceert. Dat zou kunnen, al denk ik zelf dat er, net als bij het stemmenfenomeen, soms meer bij komt kijken.  Het interpreteren van de beelden is ook vaak lastig. Die beelden zijn ook niet altijd even duidelijk en je zult dan, net als met transaudio, soms op iets moeten focussen om er iets uit te kunnen halen. Vaak ook schuilt er een symboliek in en zit de werkelijke betekenis dieper verstopt. Lees verder  
 

Meer anomalieŽn op foto's
Anomalie of pareidolie?

Er zijn mensen die het onverklaarbare kunnen verklaren, zonder het zelf te onderzoeken. Knap hoor.

Overige paranormale (?) verschijnselen vastgelegd dmv digitale fotografie.Een surrealistische afbeelding, zo lijkt het. Er hingen op een avond bijna sprookjesachtige mistflarden boven de sloot achter ons huis. Ik besloot er foto's van te maken en daarbij een flitser te gebruiken. Met dit als resultaat. Als je goed kijkt zie je een feeŽrieke gedaante uit het water oprijzen en kun je wellicht nog meer figuren ontwaren. Al blijft dat altijd opassen en blijven het soms persoonlijke interpretaties. Op het moment dat meerdere mensen spontaan hetzelfde zien, zoals ik bij deze foto constateerde, zou er misschien meer aan de hand kunnen zijn. Op de foto-pagina staan meer van dergelijke foto's.

©2000-2010 Leon Stam Email


 
          

        

        

©2000-2020 Leon Stam

web site analytic