EVP | Bewijzen | Foto/video  | Startpagina |  

Foto/video | Transvideo | Fotografie |

Transvideo-experimenten

 
 
Transvideo voegt een visuele dimensie toe aan het bandstemmenfenomeen. Door met gebruikmaking van een bepaalde techniek video-opnamen te maken van een televisiescherm, kunnen beelden worden opgevangen waarvan het ontstaan al net zo raadselachtig is als van de stemmen.
 
De beelden lijken, net als de stemmen, te ontstaan door intelligente beļnvloeding van het basismateriaal (in dit geval optische ruis etc) door een nog onbekende oorzaak.   

Vaak gaan onderzoekers er van uit dat overledenen op deze manier met ons communiceren. Het gebeurt namelijk regelmatig dat in de beelden gezichten te herkennen zijn. En vaak zijn dat gezichten van personen die inmiddels overleden zijn. Soms komen zelfs bewegende beelden door en heel af en toe zelfs tegelijkertijd met geluid. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, een live-verbinding met de andere kant. Helaas is dat meestal niet het geval en de kwaliteit van de beelden laat vaak nog zeer te wensen over. Bij mijn eigen experimenten kreeg ik te maken met een grote diversiteit aan beelden die ik lang niet altijd kon benoemen en me zeker niet altijd het gevoel gaven dat ze van gene zijde afkomstig waren. Maar het spannende cq fascinerende en tegelijkertijd frustrerende van dit soort onderzoek is dat je niets met zekerheid aan kan nemen, noch uit kan sluiten.
 
 
    Bij het maken van transvideo-opnamen kan men gebruik maken van een opstelling zoals op de foto hiernaast. Een videocamera wordt opgesteld voor een televisietoestel. De video-uitgang van de camera wordt met een kabel verbonden met de video-ingang van de televisie. De camera staat in opnamestand en de televisie staat op het videokanaal. Wat er nu gebeurt is dat men met de camera het beeld opvangt van het televisiescherm. Dat beeld wordt via het kabeltje weer teruggevoerd naar de televisie en zo krijg je een beeld in een beeld in een beeld enz. Je krijgt als het ware een oneindige "loop". Door nu met de zoom-knop van de camera in en uit te zoomen op het beeldscherm ontstaan door deze feedback hele aparte, soms kaleidoscoop-achtige, beelden. Die beelden neemt men op. Ik koppel de camera overigens direct aan de PC en neem de beelden, om zo min mogelijk verlies van kwaliteit te hebben, direct op de PC op. Met een digitale camera is dit natuurlijk niet echt nodig. Na een paar minuten stopt men de opname en slaat men de video-opname op als een AVI-bestand. Daarna volgt het meest tijdrovende: het beeldje voor beeldje analyseren van de opname. Ik gebruik daar zelf het programmaatje Virtualdub voor. Op het moment dat ik in een of meerdere frames transvideobeelden tegenkom sla ik die op als een jpg-bestand.
 

Ook kan het nodig zijn onderdelen van een afbeelding te vergroten. Het beeld hiernaast is bijvoorbeeld afkomstig uit een afbeelding van 352x288 pixels. Daarin zaten tientallen min of meer herkenbare figuren en voorstellingen in verstopt. Maar die waren met het blote oog dus nauwelijks te zien. Deze is dus zo'n tien keer vergroot en begrijpelijkerwijs doet dat de scherpte geen goed. Opmerkelijk in dit geval was ook het feit dat in de afbeelding geen kleuren leken te zitten. Die kwamen echter na vergroting/bijstelling opeens tevoorschijn.
Klik hier voor de originele afbeelding (in nieuw venster).

De afbeelding hiernaast is er ook een voorbeeld van hoe gecompliceerd het interpreteren ervan soms kan zijn. Ik herkende er een man in, gezien vanaf de zijkant met een petje op (en een spijkerjasje aan) die een cilindrisch voorwerp, wat me aan een wapen deed denken, onder zijn arm draagt. Hij maakt een gehaaste indruk en gaf me het idee met iets illegaals bezig te zijn. In een EVP sessie vroeg ik hoe ik een en ander moest interpreteren.
 


 
  Een stem kwam door die zei: "De mol, ik kan hem voelen. Hier waart een Spanjaard" . Pas later werd de volledige betekenis hiervan duidelijk. Een mol kan gezien worden als een spion en soms ook iemand die een terreurdaad wil plegen. Ongeveer een jaar later zag ik een artikeltje in de krant waarin werd gemeld dat plannen voor aanslagen in Nederland in Spanje werden beraamd. Hier blijkt dus ook uit dat transaudio en transvideo met elkaar verband houden en elkaar in dit geval aanvullen. In het onderhavige voorbeeld zou het om een boodschap van "Gene Zijde" kunnen gaan, maar het is evengoed mogelijk dat hier informatie uit een superbewustijn wordt gehaald. Zoals dit voorbeeld illustreert kun je dus ongevraagd informatie doorkrijgen, maar als je gericht naar iets vraagt, krijg je vaak ook een specifiek antwoord. In het bovenstaande geval gaat het om een situatie die eigenlijk al aan de gang was, maar waar de onderzoeker geen weet van had. De informatie moet dus in ieder geval uit
  een "externe" bron komen. Bij het plaatje hiernaast zou sprake kunnen zijn van een voorschouw. Dit beeld kwam door op 25-10-2002. Het is een wat schetsmatig tafereeltje, maar het eerste waar ik aan moest denken waren een of meerdere bomen die gebukt gaan onder zware windstoten. Zondag 27-10-2002 zou een van de zwaarste stormen van de afgelopen jaren over West-Europa razen die ook in Nederland zware vernielingen aanrichtte . In dit geval viel het kwartje dus al vrij snel.

Tja en wat kunnen we met dit soort informatie? Voorlopig nog niet al te veel. Er waren te weinig details bekend om in het geval van bijvoorbeeld de storm voorzorgsmaatregelen te nemen. Het zou evengoed nog een jaartje kunnen duren. Het is dus belangrijk deze techniek te v
erfijnen, waarbij moet worden aangetekend dat het hierbij niet alleen puur om de technologie gaat. De mentale toestand van een onderzoeker
is hierbij net zo goed van belang.
   
Mentale afstemming, resonantie bepaalt mede het resultaat en waar mee in contact getreden wordt. Wanneer de intentie van het onderzoek is contact te maken met overledenen, dan zal het resultaat in negen van de tien gevallen hierop duiden. Hieronder nog een paar voorbeelden van via transvideo doorgekregen beelden van voornamelijk personen, waarvan de identiteit bij de onderzoeker vooralsnog niet bekend is.
 

 

 

 

 

©2000-2008 Leon Stam

web site analytic