Je gelooft het eigenlijk pas als je zelf je eerste confrontatie aangaat met dit verschijnsel. Je twijfelt eerst aan je eigen oren, daarna aan je apparatuur. Paranormale stemmen zijn stemmen die op onverklaarbare wijze op een geluiddrager terechtkomen en meestal pas bij afluistering van een opname hoorbaar worden. Ze maken vaak opmerkingen tegen degene die de opname maakt en beantwoorden zelfs vragen. Op de klemmende vraag waar ze vandaan komen geven ze vaak zelfs het antwoord :"Wij zijn de doden". Wat moet je daar nou weer van denken ? Op deze site een beschrijving van een fenomeen dat de gemoederen al meer dan veertig jaar bezighoudt. Voor het laatst gewijzigd op 2-11-2002. Nieuw: transvideo
.
Download hier een Engelstalige versie van het Jürgenson- boek in PDF-formaat Instrumentele Transcommunicatie
De ontdekking van het stemmenfenomeen, zoals hier verder wordt beschreven, heeft inmiddels geleid tot een onderzoeksgebied dat instrumentele transcommunicatie (ITC) wordt genoemd. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw bediende het "bandstemmenfenomeen" zich voorna-
melijk van microfoons, radio's en speciaal ontwikkelde apparatuur, zoals de "psychofoon" van Seidl en later de "Spiricom" van George Meek. De laatste claimde een tweeweg contact met 
overledenen te kunnen bewerkstelligen zonder tussenkomst van de geluidsband. Een belangrijke stap vooruit dus. De dialogen met "Doc Mueller" zijn inmiddels beroemd, maar omstreden. Ook de telefoon werd trouwens regelmatig door contact zoekende entiteiten verkozen tot communicatiemiddel. Omdat je meestal geen bandrecorder op je telefoon hebt aangesloten, is het vastleggen hiervan wat lastiger. Wel zou bandstemmen-pionier Konstantin Raudive (overleden in 1974) zich bij meerdere onderzoekers, waaronder bovengenoemde George Meek, telefonisch hebben gemeld. De stem die hier doorkomt is identiek aan de stem die te horen is tijdens TV-opnamen bij de Duitse (inmiddels zelf ook alweer overleden) ITC- onderzoeker Adolf Homes in Rivenich, waarbij de stem van Raudive plotseling uit een buizenradio schalt / zie fragment (Windows Media-video 539 KB). Echt of ...? Ik ga de authenticiteit van de fragmenten maar niet in twijfel trekken. Het blijft alleen razend knap zoiets, zeker op die manier, voor het oog van een camera te laten lukken. Misschien ga ik teveel af op mijn eigen tijdrovende geploeter met cassettebandjes. 
De verrichtingen van Homes zijn trouwens opgetekend door een van de grondleggers van de ITC, dr. Ernst Senkowski, van wie Homes een medewerker was. 

In Nederland is vanaf het midden van de jaren zeventig ook veel onderzoek gedaan naar het bandstemmenfenomeen door onder anderen ir. Martin van Geelkerken, dr. Anita Laverman, schrijfster Nel Noordzij, Hans Kennis (vertaalde het Raudive-boek "Breakthrough"), uitgever Jos Spijkstra, Gerard van den Akker en Branton de Geus. De laatste heeft een groot aantal nabestaanden geholpen hun verdriet te verwerken, waarbij het horen van de stem van hun overleden naaste duidelijk een therapeutische werking had /
zie fragment (Windows Media video, plm 385 KB). De beoogde wetenschappelijke doorbraak bleef, net als in de rest van de wereld, echter uit en de (publieke) belangstelling voor het fenomeen zakte weer weg.

Begin jaren tachtig kwamen de eerste meldingen van via televisie en videocamera opgevangen beelden van overleden personen. Het fenomeen had er een dimensie bij. Later, toen de personal computer zo'n beetje gemeengoed werd, meldden onderzoekers ook raadselachtige boodschappen (teksten) die spontaan op de computer verschenen. Over het algemeen gaat men er van uit dat het om verschillende verschijningsvormen van hetzelfde fenomeen gaat. Hiernaast een voorbeeld door mezelf vastgelegd. Een eerste poging met camcorder, televisie en pc.
Beelden, stemmen en boodschappen die doorkomen via steeds geavanceerdere technologie worden samengebracht onder de verzamelnaam instrumentele transcommunicatie. Bandstemmen heten nu transaudio, geestbeelden transvideo. 
Het woordje "trans" impliceert een contact met gene zijde en dat is wat onderzoekers op dit gebied proberen te bewijzen. Contact met Gene Zijde lijkt  trouwens niet altijd verbinding met "het dodenrijk" te zijn. Sommige contacten duiden op contact met een parallelle wereld of het verleden dan wel de toekomst. De Engelse leraar Ken Webster had lange tijd een tweeweg-contact via de computer met iemand die vertelde Thomas Harden te heten, in 1546 te leven en in hetzelfde huis als Webster te wonen. Harden maakte contact via een "lichtkast" die weer bij hem was achtergelaten door iemand die zei uit het jaar 2109 te komen en een quantum-tijdsexperiment uitvoerde. Het bestaan van Harden kon overigens worden geverifieerd aan de hand van oude documenten. De boodschappen die hij doorgaf bevatten veel historische informatie die Webster niet kon weten. Een en ander staat beschreven in Webster's boek : "The Vertical Plane".

Voorlopig blijven dus alle opties open. Hoewel de meeste stemmen echt zeggen dat ze "de doden zijn", claimen sommige van buitenaardse afkomst te zijn en soms lijkt een onderzoeker zijn eigen gedachten op te vangen. Wens de vader van de opname? Er is nog veel onduidelijk, al is het alleen al de manier waarop deze fenomenen zich manifesteren. Wellicht is er ook een parallel te trekken met spontane stemmenhoorders. Mensen die stemmen in hun hoofd horen hebben geen knop die ze om kunnen zetten. Die hebben dus flink last van waarschijnlijk hetzelfde fenomeen.

Misschien is het antwoord simpel en zijn de manifestaties inderdaad toe te schrijven aan leven na de dood. Hopen we dat eigenlijk niet (bijna) allemaal ? En is het ondenkbaar dat dat leven na de dood ooit gewoon een wetenschappelijk gegeven gaat worden? Ik zou er niet raar van opkijken. Veel paranormale ver- schijnselen worden, benaderd vanuit de quantum-wetenschap, al heel wat minder "onwetenschappelijk". Rupert Sheldrake heeft wat dat betreft ook al een duit in het zakje gedaan met zijn morfogenese, beschreven in zijn boek :"A new science of life". Gaat het woord "paranormaal" misschien wel helemaal verdwijnen ?  Ik ben trouwens  een poging aan het doen  de relatie tussen Sheldrake's revolutionaire hypothese en deze verschijnselen te beschrijven. Ziehier.

Interessant  zijn ook de onderzoeken van Michael Roll  en zijn "Campaign for Philosophical Freedom". Het wetenschappelijke bewijs voor leven na de dood zou volgens hem al meer dan een eeuw op tafel liggen. Centraal bij hem staat het nagelaten werk van Sir Oliver Lodge en Sir William Crookes en het onderzoek naar materialisatie-mediums. Volgens Roll wil het establishment van wetenschap en religie er alleen niet aan en zwijgt het dood of maakt het belachelijk om de gebruikelijke redenen.
Weer een conspiracy-theorie erbij ? Michael Roll en andere controversiëlen (zoals bijvoorbeeld Nick Pope, voormalig medewerker van het Britse Ministerie van Defensie, belast met UFO-meldingen en het medium Derek Acorah) komen regelmatig aan bod in het programma van James Whale (ma t/m do van 23.00 tot 02.00 op Talksport 1053/1089 Khz AM of via webradio ; in het Engels uiteraard). Hiernaast twee fragmenten (ASF-bestandjes, af te spelen in 
Mediaplayer, 720 KB en 640 KB) van een interview met Roll uit de show van Whale waarin hij een en ander uit de doeken doet.
Deze site gaat voornamelijk over paranormale stemmen en wel dat gedeelte dat via moderne technologie wordt opgevangen. We hebben het dan over The Electronic Voice Phenomenon, kortweg EVP. Omdat ik zelf tot voor kort nog geen ervaringen had met "transvideo" had en de paranormale manifestaties op mijn computer toeschreef aan Microsoft ® kon ik u geen deelgenoot maken van mijn eigen ervaringen op dat gebied. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Zie de videopagina. Voor informatie over het directe stemmenfenomeen (independent direct voice phenomenon) verwijzen we u graag naar de site van Michael Rogge. Hierbij ontstaan stemmen door via of in de nabijheid van een medium. Een sterk voorbeeld hiervan was Leslie Flint. 
 

© 1999 - 2002 Leon Stam