Het zelf opnemen van paranormale stemmen is op zich niet zo heel moeilijk. Het onderscheiden en interpreteren ervan is wat lastiger. Dat vergt in ieder geval veel geduld en een goed gehoor. Je moet er ook wat gevoel voor krijgen. Je kunt namelijk alles verwachten. Hele directe reacties op vragen maar ook hele vage cryptische omschrijvingen en rammelende zinsconstructies. En uitspraken die op het eerste gehoor totaal geen hout lijken te snijden, maar later messcherp de (toekomstige) werkelijkheid blijken te hebben weergegeven. En daar kan je van schrikken. Het kan dus echt een impact op je hebben, positief maar ook negatief. Je eigen instelling is dus erg belangrijk. Maak er in ieder geval nooit een geintje van.

De eerste "instrumentele" stemmen werden opgenomen met een microfoon die aangesloten was op een bandrecorder en die methode wordt nog steeds veel gebruikt. Vrij simpel allemaal. Laat de
band lopen, stel een vraag, wacht vijftien seconden, stel de volgende vraag, etc. Luister daarna de band zorgvuldig af, liefst met een koptelefoon. En met
een beetje geluk staan er stemmen op de band die reageren op de gestelde vragen of op de situatie ter plekke tijdens de opname. Het afluisteren vergt vaak nog de meeste tijd. Het is dus handig niet meer dan een minuut of vijf per keer op te nemen. Microfoonstemmen zijn vaak fluisterzacht en kunnen soms metaalachtig klinken. Maar duidelijke spreekstemmen komen ook voor. Opvallend is dat stemmen , vooral de duidelijkere, regelmatig ontstaan tijdens op de band aanwezige bijgeluiden (een kuchje, een startende auto, geschuifel van voeten etc). Ook  ontstaan ze tijdens het stellen van een vraag. Het heeft er alle schijn van dat deze geluidstrillingen (energie) worden gebruikt voor het totstandbrengen van een contact. Iets wat door de stemmen zelf ook wordt bevestigd. Dit maakt het natuurlijk weer lastiger voor de wetenschap. Een wetenschapper zal die bijgeluiden juist trachten te elimineren omdat ze de bewijsvoering ondermijnen.

Veel stemmenonderzoekers zijn deze bijgeluiden echter bewust gaan opwekken om als energiebron voor de stemmen te dienen. Zo zijn er mensen die met een pompje water laten borrelen. Ik zie u al fronsen, maar het blijkt echt te werken. Bij de zogenoemde conservenmethode worden twee geluidsbronnen (bijvoorbeeld radio-uitzendingen in vreemde talen) vooraf opgenomen en later tegelijkertijd afgespeeld en weer opgenomen. Uit deze mengelmoes komen dan ook vaak mededelingen tevoorschijn.

JŘrgenson ontdekte dat hij ook stemmen met behulp van een radio kon opnemen. Zijn gids Lena instrueerde hem bij het vinden van de juiste frequentie. Een normale radio-uitzending kon dan zomaar ineens veranderen in een toespraak van gene zijde. Bij de zogenoemde radio-methode wordt meestal gebruik gemaakt van de ruimte (vaak ruis) tussen twee zenders in. Je kunt de radio via een microfoon opnemen. Als we een radio rechtstreeks (via een mengpaneel bv) aansluiten op een recorder komt toch de vraag om de hoek kijken waar de stemmen nou precies ontstaan.Hier blijkt pas dat de stemmen zich niet beperken tot het manipuleren van akoestische energie. Bij een rechtstreekse opname treedt het effect namelijk ook op en dan lijkt er ineens sprake te zijn van electromagnetische be´nvloeding. En het maakt niet uit wat je als opname-apparaat gebruikt : een cassettedeck, een minidiscrecorder of zelfs de pc. Overal komen de stemmen door. Of je nou analoog of digitaal opneemt.

Ik heb zelf de beste resultaten geboekt met de volgende opstelling: een middengolfontvanger en een microfoon aangesloten op een cassettedeck (tegenwoordig de pc) via een mengpaneel. Na het stellen van een vraag gaat de microfoon dicht. De radio wordt afgestemd op een stukje middengolf waar meerdere zenders door elkaar te horen zijn. De op deze band 's avonds optredende fading en interferentie kunnen hierbij een positieve invloed hebben. Soms zit je een hele tijd naar een brei van signalen te luisteren en vraag je je af of je de gespendeerde tijd toch niet beter had kunnen gebruiken. Maar het is net als vissen : je weet nooit wanneer die grote kanjer gaat bijten. Dus je blijft luisteren.

Van een hele aardige mevrouw kreeg ik eens een door Franz Seidl gebouwde psychofoon. Dat is een apparaatje dat de Oostenrijkse ingenieur midden zeventiger jaren ontwierp voor het verbeteren van de stemmenontvangst.

Het combineerde een zendertje voor het opwekken van energie met een breed- bandontvanger. Ook kon er een microfoon op worden aangesloten. Dit apparaatje werd destijds veel gebruikt. Het gaat uit van dezelfde principes als hierboven beschreven . Een schema en een bouw- beschrijving zijn nog steeds te vinden op de site van de VTF . Ook de diode ontvanger werd nogal eens gebruikt. Dit is een heel elementair en a-selectief schakelingetje voor radio-ontvangst.

Er is de laatste tijd een nieuwe trend ontstaan. Veel onderzoekers proberen stemmen rechtstreeks op de computer op te vangen. Dat de PC een waardevol hulpmiddel is bij het bewerken van stemopnames om de verstaanbaarheid op te vijzelen (met het programma Cooledit bijvoorbeeld) was men al een tijdje gewaar. Stemmen laten ontstaan en bewerken in een volledig digitaal gecontroleerde omgeving is wellicht weer een stap voorwaarts in de ontsluiering van deze
raadselen. Onderzoeker Peter Stein houdt zich voornamelijk nog hier mee bezig. Zijn interesse is puur technisch. Hij wil onderzoeken hoe de stemmen ontstaan en hij zegt zich niet te interesseren voor de inhoud van de mededelingen. Hij geeft zelf ruiterlijk toe dat hij  na al die jaren nog steeds heen flauw idee heeft hoe het fenomeem zich kan manifesteren. Stein gaat er zelf vanuit dat hij communiceert met zijn eigen geest. Misschien dat deze benaderingswijze juist wat oplevert.
Als je je niet laat afleiden door wat er gezegd wordt kom je wellicht tot andere inzichten.  Aan de andere kant zijn er genoeg onderzoekers die van de stemmen juist aanwijzingen krijgen om de transcontacten te verbeteren. Het laatste woord is nog niet gesproken, zullen we maar zeggen.

Ik heb zelf ook geprobeerd om de stemmen op de computer zelf te laten ontstaan en dat lukte met wisselend succes. Mijn eigen ervaring is echter dat de stemmen vooralsnog veel zwakker zijn dan bijvoorbeeld radiostemmen. En wat ik zoal op internet tegenkom is al niet veel duidelijker. Maar zo af en toe lukt het om een overtuigende stem vast te leggen. Een veel gebruikte methode is bijvoorbeeld een programma als Cooledit diverse soorten ruis te laten genereren (pink noise, white noise) en deze met elkaar te mengen. Vervolgens ga je die ruis weer wegfilteren en heel vaak komen dan stemachtige geluiden tevoorschijn. Op de hierboven genoemde site staat een stap-voor-stap beschrijving hoe je dat het beste kunt doen.

En dan is er nog het programma EVP-maker van Stefan Bion. Het programma is gratis te downloaden en het verwezenlijkt toevalsgestuurde spraaksynthese. De ruismethode in het groot eigenlijk. Worden bij het genereren van ruis de "individuele ruisbytes" (zeg ik het goed?) zodanig ge-of herschikt dat er een stem ontstaat, EVP-maker neemt een reeds bestaand wav-bestand (bijvoorbeeld spraak), hakt dit in mootjes en herschikt de afzonderlijke stukjes in een nieuw geluidsbestand. De bedoeling is natuurlijk dat er tijdens dit herschikken paranormale be´nvloeding plaatsvindt en wel zodanig dat er in het nieuw gecreŰerde geluidsfragment zinnige mededelingen zijn ontstaan. En dat gebeurt dus ook. De stemmen klinken soms wel heel erg digitaal. Je zult ook een beetje moeten experimenteren met de instellingen.