Raudive en Jürgenson zijn de twee iconen van het bandstemmenfenomeen.
In een tijd dat bandrecorders nog niet echt gemeengoed waren, registreerden zij een groot aantal stemmen die de wereld, althans het ontvankelijke deel daarvan, verbijsterden. Hieronder staan een aantal "klassieke" opnamen . Mocht ik op een of andere manier copyrights negeren, graag even bericht. Terug naar eigen opnamen .

"Bedenke, ich bin"
"Denk je eens in, ik besta!"
De stem van Margareta Petrautzki, die tijdens haar leven tegen Konstantin Raudive had verteld dat ze niet geloofde in een leven na de dood. Na haar dood vroeg Raudive hoe het met haar ging in het hierna- maals.
"Zenta"
Wederom een opname van Raudive. De overleden Margareta Petrautzki roept haar vroegere werkgever, Zenta Maurina, de levens- partner van Raudive.
"City ad Mortis"
Raudive-opname. Antwoord op de vraag waar de stemmen vandaan komen.
Voorbeeld van meertaligheid. Engels en Latijn: "dodenstad".
"Seelische land"
Raudive-opname. Antwoord op de vraag waar de stemmen vandaan komen. Duits:"Het land van de ziel".
"Teti, anrup"
Raudive-opname. Dr. Zimmerman spreekt tijdens een opname zijn overleden zoontje toe. Een kinderstem antwoordt in het Lets en Zweeds: " Vader, roep dan wat toe".
"Bei Haskill schlimm abgebrochen"
Een vriendin van Raudive, Clara Haskill had vlak voor haar dood door een val haar been ernstig gebroken. De stem zegt in het Duits : " Bij Haskill ernstig gebroken".
"So sind sie"
( Raudive ) Tijdens een opname merkt iemand op dat mensen niet in een leven na de dood geloven. Een stem merkt op in het Duits: "Zo zijn ze".
"Glaub'es, glaub es fest !"
Jürgenson had tijdens een opname een gesprek met twee redakteuren, waarvan er een zegt dat de conventionele denkbeelden moeten verdwijnen. Een stem reageert hier meteen op: " Geloof het, geloof het vast en zeker!"
"So kalt ist in dir - widerstand"
Een opname van Jürgenson. Bij de opname was iemand aanwezig die niets van de stemmen moest hebben en ze weg had gewenst. Een stem reageert hier in het Duits op: "Zo koud ben je van binnen - tegenstand".